Concursul de debut al Editurii Polirom, 2018

Editura Polirom organizează Concursul anual de debut, ediția 2018, la secțiunile Poezie și Proză 

Manuscrisele participante la concurs (fără CV) vor fi atașate unui e-mail (creat cu acest prilej) și trimise la adresele: madalina.ghiu@polirom.ro și madalina.ghiu@gmail.com. Adresa de e-mail poate fi motto-ul volumului, un fragment din motto sau titlul cărții. Exemplu: orazero@yahoo.com etc. E-mail-ul și manuscrisul atașat nu vor conține numele concurentului - cazul contrar duce la descalificare.

Dacă nu se va folosi e-mail-ul, manuscrisele vor fi trimise prin poștă sau depuse direct la sediul editurii – București, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53 - în perioada 15 decembrie 2017-15 februarie 2018. Plicul va purta menţiunea „Pentru Concursul de debut al Editurii Polirom”. Pe plic nu va figura numele expeditorului, ci un motto. În interior, se va introduce un al doilea plic sigilat - cu același motto -, care va conține numele și CV-ul autorului (date de contact) .

Manuscrisele de poezie trebuie să aibă minimum 50 de poezii, iar cele de proză, minimum 150.000 de semne (caractere+spații). Sunt acceptate și manuscrise ale autorilor care au fost incluși anterior în antologii sau au publicat în volume colective.

Rezultatul Concursului va fi anunțat în prima parte a lunii martie. Volumele declarate câștigătoare vor fi publicate și lansate la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2018.

Premiul constă în publicarea volumului. 

Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.