Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”, ediţia a XXVIII-a, Buzău

Unul dintre cele mai longevive proiecte culturale de la Buzău, Concursului Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”, ajunge anul acesta la cea de a XXVIII-a ediţie.

Concursul de anul acesta se va organiza pentru două categorii de creatori: Elevi și Autori de volume de poezie, proză și publicistică, apărute în perioada 1 septembrie 2016 - 1 septembrie 2017.

Condiții și premii la secțiunea elevi    
Concursul pentru elevi se va desfășura pe bază de manuscrise. Vor fi avute în vedere lucrări/creații de poezie și proză scurtă ale următoarelor categorii de elevi:
a) clasele V - VIII - de la școlile gimnaziale din comuna Pârscov, județul Buzău;
b) clasele IX - XII - de la toate liceele din România.
Creațiile literare ale elevilor vor fi jurizate și premiate separat, pentru fiecare categorie de elevi în parte. Pentru a participa la concurs, tinerii creatori de literatură trebuie să trimită, pe adresa menționată de organizatori 10 creații în versuri sau trei lucrări de proză scurtă multiplicate (fiecare titlu) în patru exemplare.
Acestea nu vor fi semnate de autori, ci vor avea menționat pe ele un motto ales de autor, care se va regăsi și pe plicul mic în care va fi introdusă o notă scurtă unde vor fi evidențiate datele personale ale concurentului: nume și prenume, data nașterii, palmares literar, adresa și telefonul de contact, școala unde învață și clasa în care se află.
Lucrările, împreună cu plicul conținând datele autorului, vor fi introduse într-un plic mare, pe care se va menționa adresa destinatarului: CENTRUL CUL­­TURAL „ALEXANDRU MAR­GHILOMAN” BUZĂU, str. Plantelor, nr. 8 B - Pentru Concursul Național „Vasile Voiculescu” - categoria ELEVI.

La secțiunea pentru copii premiile vor fi următoarele:
a) Premiul „ACASĂ LA VASILE VOICULESCU” pentru poezie: 500 lei - acordat de publicistul CRISTINEL POPA
• Premiul „ACASĂ LA VASILE VOICULESCU” pentru proză: 500 lei - PRIMĂRIA COMUNEI PÂR­SCOV
b) Premiul „VASILE VOICULESCU” pentru poezie: 500 lei - publicistul CRISTINEL POPA
• Premiul „VASILE VOICULESCU” pentru proză: 500 lei - Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”

Condiții și premii la secțiunea de volume
La secțiunea pentru volume de poezie, proză și publicistică se pot înscrie cetățeni români care locuiesc în țară sau în afara acesteia, membri sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România, indiferent de vârstă, sex, pregătire profesională etc., care îndeplinesc cerințele prezentului regulament.
Lucrările, publicate în limba română, vor fi trimise prin poștă, pe adresa menționată la concursul pentru elevi, cu precizarea „Pentru Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu” - volume. În colet, alături de lucrări se va introduce o notă cu datele autorului (palmaresul acestuia, domiciliul și telefonul la care poate fi contactat, data apariției volumului).
Fiecare autor va trimite organizatorilor trei exemplare din volumul cu care dorește să participe la concurs. Nu se admit mai multe titluri, fiecare creator putând să înscrie în concurs o singură lucrare, indiferent de secțiune.
La concurs nu pot participa autori care au volume premiate la edițiile anterioare ale manifestării. Lucrările trimise la concurs nu se returnează autorilor, după jurizare acestea fiind donate bibliotecilor publice din județ.

La secțiunea de volume premiile vor fi următoarele:
MARELE PREMIU: 1.500 LEI, acordat de Consiliul Ju­dețean Buzău.
Trei premii naționale „Vasile Voiculescu” în valoare de câte 1000 lei fiecare, acordate de:
• Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” - Secțiunea POEZIE
• Biblioteca Județeană Buzău - Secțiunea PROZĂ
• Publicistul CRISTINEL POPA - Secțiunea PUBLICISTICĂ
• PREMIUL SPECIAL al Primăriei Pârscov, în valoare de 1000 lei
• PREMIUL SPECIAL - oferit de familia Băciucu, în memoria omului de cultură Lazăr Băciucu, celui mai tânăr autor de volume din județul Buzău participant la concurs, în valoare de 700 lei
• PREMIUL SPECIAL - pentru poezie religioasă, oferit de Fundația „Mitropolit Irineu Mihălcescu”, în valoare de 500 lei
• PREMIUL SPECIAL oferit de Asociația Culturală „Re­nașterea Buzoiană”, în valoare de 500 lei.

Juriul concursului
Juriul va fi alcătuit din cinci persoane, membri ai Uniunii Scriitorilor din România și din re­prezentanţi ai instituțiilor organizatoare.

Deciziile juriului nu pot fi contestate!
La evaluarea volumelor juriul va avea în principal în vedere elemente privind tematica și originalitatea creațiilor literare, acu­ratețea exprimării, decența limbajului, design-ul lucrărilor.
Juriul poate decide să nu acorde unele premii sau să acorde, cu consultarea organizatorilor, premii speciale.

Premierea laureaților se va face în prima jumătate a lunii octombrie 2017, în cadrul unor manifestări organizate la Casa memorială „Vasile Voiculescu” din comuna Pârscov, județul Bu­zău.

Pentru a putea participa la festivitatea de premiere, câști­gătorii vor fi anunțați în timp util.    
Primirea lucrărilor
• Pentru concursul dedicat elevilor lucrările se pot trimite până la 20 septembrie 2017 (data poștei)
• Pentru concursul pe bază de volume - 10 septembrie 2017 (data poștei)

Concursul este organizat cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, al Consiliului Ju­dețean și al Primăriei municipiului Buzău, cu susținerea Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău, Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria comunei Pârscov și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, Biblioteca Ju­dețeană și Muzeul Ju­dețean Buzău.