Festivalul - Concurs de Poezie și Proză „ Mihai Eminescu”, ediția a VI-a, 15 ianuarie - 15 iunie 2017

Proiectul Festivalul - Concurs de Poezie și Proză Mihai Eminescu”, ediția a VI-a, se adresează exclusiv elevilor (gimnaziu-liceu), preșcolarilor, cadrelor didactice din liceele, școlile, grădinițele, ONG-urile / Centrele culturale / Palatele și Cluburile Copiilor din județul Botoșani, din Romania și Republica Moldova.

Scopul proiectului: Valorificarea aptitudinilor cultural- artistice și, îndeosebi, literare, ale elevilor, preșcolarilor și tinerilor prin activități extracurriculare de tip concurs.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Dezvoltarea capacității de exprimare artistică a elevilor, prescolarilor și tinerilor prin poezie, proză scurtă, eseu, critică & creație literară, teatru scurt, desen, fotografie și film.
– Valorificarea capacităților de interpretare de poezii ale elevilor, preșcolarilor și tinerilor;
– Stimularea dorinței de promovare și păstrare a operei eminesciene;
– Antrenarea unui număr cât mai mare de copii și cadre didactice în activitățile specifice proiectului;

Festivalul - Concurs de Poezie și Proză „Mihai Eminescu” se va desfășura în perioada 15 ianuarie - 15 iulie 2017 și va cuprinde următoarele activități:

Prima activitate constă, la data de 15 ianuarie 2017, în organizarea de manifestări cultural-artistice, tip serbare sau spectacol, care să cuprindă recitaluri literare și muzicale din creația eminesciană, scurte piese de teatru, la sediile partenerilor de proiect și în incinta Carrefour Botoșani; în aceeași perioadă, organizatorii se ocupă de trimiterea de adrese cu regulamentul concursului și invitațiilor de participare instituțiilor de învățământ, ONG-urilor / Centrelor culturale / Palatelor și Cluburilor Copiilor din România;

A doua activitate constă în promovarea și realizarea evaluării materialelor, momentelor artistice și a lucrărilor înscrise în concurs (înscrierea participanților, primirea și evaluarea lucrărilor și a momentelor artistice), după cum urmează:

- promovarea festivalului în perioada 16 ianuarie - 16 aprilie 2017, prin organizarea de reuniuni, simpozioane și workshop-uri tematice cu participarea unor personalități ale vieții culturale;
- în perioada 16 martie - 12 iunie 2017, înscrierea concurenților, primirea și evaluarea lucrărilor, materialelor și a momentelor artistice (recitaluri de poezie, recitaluri muzicale, reprezentații de teatru);

A treia activitate a festivalului se va desfășura pe parcursul a două zile, după cum urmează:
- la data de 12 iunie 2017 va avea loc la Memorialul Ipotești în deschiderea Zilelelor Mihai Eminescu, 2017 primul spectacol cu participare directă realizat în cadrul Festivalului Național de Poezie și Proză Mihai Eminescu”, ediția 2017;
- la data de 14 iunie 2016 va avea loc la Colegiul National Mihai Eminescu Botoșani si la sediul Asociației Județene a Profesorilor de Limba și Literatura Română Botoșani lansarea revistei de didactică ABC-ul criticii literare  și un simpozion în cadrul căruia vor avea loc discuții despre opera eminesciană.
- Festivitatea de premiere și Spectacolul de Gală vor avea loc la data de 15 iunie 2017, la Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani, Memorialul Ipotești – Centru Național de Studii ,,Mihai Eminescu” și la sediile / locațiile partenerilor de proiect.

A patra activitate a festivalului va avea loc după festivitatea de premiere și va consta într-o excursie la Centrul Național de Studii „M. Eminescu”; participanții și membrii asociației organizatoare vor vizita Casa Memorială „M. Eminescu” și împrejurimile.

Observații:

Creațiile literare care intră în concurs vor fi publicate într-o revistă distinctă, ce va fi expediată tuturor concurenților.
Responsabili activități : Diana Damean, Crina Muraru, Cristina Chiriac, Daniela Epurianu, Marinela Mihai, Cristina Bordianu, Mirela Sănduleanu, Diana Prescorniță.

DETALII ORGANIZATORICE:

- fișele de înscriere vor fi completate și trimise electronic, la adresa de e-email:  concurs.eminescu@yahoo.ro în perioada 16 martie - 5 iunie 2017;
- lucrările ( materialele si momentele artistice ) vor fi trimise electronic, mai multe detalii pe blogul festivalului: www.concurseminescu.wordpress.com
- selecția celor mai bune lucrări, pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă, va fi făcută de către o comisie de jurizare formată din specialiști in domeniu, în perioada 5 - 12 iunie 2017;
- numele tuturor participanților și numele profesorilor coordonatori vor fi publicate pe blogul festivalului și în rețelele sociale pe secțiuni, conform informațiilor din fișa de înscriere a fiecărui concurent;

- se va acorda trofeul festivalului „Mihai Eminescu” și premiul I, II, III, mențiuni și premii speciale pentru fiecare secțiune - concurs a festivalului, numele câștigătorilor vor fi publicate pe site–urile și blogurile festivalului și în rețelele de socializare partenere.
- toţi participanții, prof. coordonatori și inst. reprezentate în concurs vor primi diplome de participare;

- pentru înscrierea în concurs, parteneriate și sponsorizări - adresa de corespondență: concurs.eminescu@yahoo.ro.

SECȚIUNILE CONCURSURILOR DIN FESTIVAL:

CREAȚIE LITERARĂ - lucrările pot fi poezie (cel puțin 3, cel mult 10 texte)  sau proză scurtă ( 2-3 texte) și vor fi scrise cu caractere Times New Roman, Font 12, la 1,5 rânduri și trimise electronic în perioada 16 martie - 5 iunie 2017, pe adresa de e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

ESEU - lucrările cu caracter didactic şi ştiinţific vor fi redactate doar în limba română şi nu trebuie să depășească 5 pagini; acestea vor fi scrise cu caractere Times New Roman, Font 12, la 1,5 rânduri și trimise electronic, în perioada 16 martie - 5 iunie 2017, pe adresa de e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

RECITALURI  DE  POEZIE  ȘI  MUZICĂ. REPREZENTAȚII  TEATRU - momentele artistice  (2 recitaluri, 1 reprezentație dramatică) din cadrul acestor secțiuni vor fi înregistrate pe suport CD / DVD și vor fi trimise în perioada 16 martie - 5 iunie 2017 la sediul Asociatiei Județene a Profesorilor de Limba și Literatura Română Botoșani - Bd-ul Mihai Eminescu, nr. 48, (Casa Tineretului Botoșani) și prin e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

DESEN - lucrările pot fi realizate: a. în creion, tuș sau acuarelă; b. alb-negru sau color; c. pe hârtie tip A4 sau A3; - lucrările vor fi scanate sau fotografiate și trimise, în perioada 16 martie - 5 iunie 2016, pe adresa de e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

FOTOGRAFIE ȘI FILM - vor fi prezentate numai lucrări originale (imagini de la activitățile și evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu) în format digital; acestea vor fi trimise la adresele de e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro în perioada 16 martie - 5 iunie 2016.
Detalii oganizatorice: tel /0745592091 (prof. Crina Muraru)  / 0744916131 (prof. Diana Damean) e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro,  www.concurseminescu.wordpress.com